محورهای همایش محبت و جایگاه آن در آموزه های اهل بیت علیهم السلام با تأکید بر سیره رضوی

  • کد مطلب : 343
  • |

همایش سال 1397 دانشگاه شیراز از سری برنامه های شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام بر محوریت محبت است که محورهای اصلی در ذیل خواهد آمد.

محورهای همایش 

الف. معناشناسی محبت

1. معناشناسی محبت و مترادفات آن در قرآن کریم

2. معناشناسی محبت و مترادفات آن در احادیث اهل بیت علیهم السلام

3. مؤلفه های ذاتی محبت

4. تفاوت و تشابه محبت و عشق

ب. متعلقات و درجات محبت

1. محبت خداوند نسبت به خلق

2. محبت انسان به خدا

3. محبت انسان به سایر مخلوقات

4. محبت انسان به اولیای الهی

5. معنا و لزوم محبت و مودت نسبت به اهل بیت علیهم السلام

ج. اقسام محبت

1. محبت ممدوح

2. محبت مذموم

3. رابطه عشق حقیقی و عشق مجازی

د. آثار محبت

1. آثار فردی و اجتماعی محبت

2. نقش محبت در تربیت

3. نقش محبت در مدیریت و هدایت جامعه

4. آسیب شناسی محبت

5. صفات محبان

هـ. تأثیرپذیری متفکران اسلامی از آموزه های اهل بیت علیهم السلام در باب تفسیر محبت

1. جایگاه محبت در عرفان شیعی و عارفان مسلمان

2. جایگاه محبت در سلوک و مقامات عرفانی

3. محبت نزد متکلمان

4. محبت نزد فیلسوفان مسلمان

و. رابطه محبت و دینداری

1. رابطه محبت و ایمان

2. نقش محبت در اعتقادات دینی

3. رابطه بین محبت و توحید

4. رابطه بین محبت و ولایت

5. نقش محبت در تبلیغ و دعوت به دین

ز. جایگاه محبت در اخلاق

ح. عوامل ایجاد، تشدید و یا تضعیف محبت