فرم داوری مقالات

  • کد مطلب : 341
  • |

فرم داوری مقالات همایش محبت و جایگاه آن در ا»وزه های اهل البیت علیهم السلام با تأکید بر سیره رضوی به منظور اطلاع نویسندگان محترم از چگونگی داوری مقالات بر روی سایت قرار می گیرد

 

ردیف
معیارهای ارزیابی
حداکثر امتیاز
1
مرتبط بودن موضوع مقاله با محتوای آن
10
2
نوآوری (نظریه پردازی، موضوع، روش، تبیین مطالب و....)
15
3
استاندارد بودن چکیده (اشاره به موضوع، روش، دیدگاهها و نوآوری)
8
4
مناسب بودن کلیدواژگان
4
5
بیان هدف و التزام محتوا به آن
6
6
پیشینه تحقیق
8
7
رعایت اصول نگارش (به کارگیری واژه های اصیل، علائم سجاوندی و ...)
12
8
حفظ امانت در مقاله
7
9
رسا و روان بودن مطالب مقاله
7
10
استفاده از منابع معتبر و مرتبط
8
11
ساماندهی مقاله
7
12
کیفیت نتیجه گیری (بیان نتایج حاصل از محتوای مقاله بدون ذکر مستندات و استدلالات)
8
 
جمع امتیازات
100