آیین نامه چکیده مقالات

  • کد مطلب : 320
  • |

کمیته علمی همایش شرایط پذیرش چکیده مقالات را بیان کرد

چکیده مقالات حداکثر تا تاریخ  1396/09/15 به دبیرخانه همایش از طریق سامانه ارسال مقالات یا ایمیل همایش ارسال شود

چکیده مقالات حداکثر 200 کلمه شامل: بیان مسأله، دیدگاه ها، اهداف، روش و نوآوری باشد

کلیدواژگان (5 تا 7) واژه باشد

چکیده مقاله در محیط ورد و با قلم ب نازنین 13 باشد.

چنانچه نویسندگان محترم مقالات پس از ارسال پژوهش های خود پیامی با عنوان «پذیرش چکیده مقاله» دریافت نمایند به این معناست که مقاله آن ها در سرفصل های موضوعی کنفرانس قرار داشته، چکیده مقاله مورد تأیید بوده و در مرحله بعد اصل مقاله نیز ارزیابی خواهد شد.